Smachtú Róslabhras in Abhantrach Bhun Dorcha
Privacy settings

http://www.ciotog.ie/images/baint_an_aeir/rh_1.jpg

Turas chuig an Tionscnamh Smachtú Róslabhras in Abhantrach Bhun Dorcha

Leargas praiticiúil ar bhealaí éagsúla chun an ruaig a chur ar róslabhrasTa sé mar aidhm ag an Tionscadal Comhtháite LIFE Wild Atlantic Nature (IP) tacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí trí Scéim Íocaíochta Agra-chomhshaoil Bunaithe ar Thorthaí (RBPS) a thugann cúiteamh do úinéirí talún a bhfuil gnáthóga de ard-chaighdeán eiceolaíochta acu, agus a thugann dreasú agus tacaíocht dóibh chun feabhas a chur ar ghnathóga ar dhroch-chaighdeán. Bíonn gá le obair athchóirithe a dhéanamh chun feabhas a chur ar chaighdeán eiceolaíochta na talún, ar nós bainistíocht draenacha, ruaig a chur ar speiceas ionracha, srl.

Tá Tionscadal Comhtháite LIFE Wild Atlantic Nature (IP) ag forbairt tionscnaimh traenála d’úinéirí talún agus don phobal chun athchóiriú a dhéanamh ar ghnáthóga sna, nó in aice le, Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta i gcontaetha Mhaigh Eo agus na Gaillimhe. Cé go bhfuil an traenáil ag díriú faoi láthair ar róslabhras a chur faoi smacht, beidh traenáil ar fáil amach anseo ar bhealaí eile chun portaigh a athchóiriú.

 

Ar an gcéad turas ar 10 Meitheamh, beidh muid ag tabhairt cuairt ar an Tionscnamh Smachtú Róslabhras in Abhanntrach Bhun Dorcha. Tugann an tionscnamh maoiniú d’fheirmeoirí chun an ruaig a chur ar an róslabhras ar abhanntracht Bhun Dorcha. B’iad na feirmeoirí in éineacht leis an phobal áitiúil ar thiomáin an tionscnamh. Beidh an feirmeoir Martin Gavin agus an t-éiceolaí tionscadail Conor Ryan ag tabhairt léargas ar agus ar atá le foghlaim ón obair.Cuirfear lón agus bus ó Chasla ar fáil saor in aisce do rannpháirtithe. Tá an turas á mhaoiniú ag Tionscadal Comhtháite LIFE Wild Atlantic Nature (IP) agus ag The Local Authority Waters Programme.

 

AMCHLÁR

10:00: Bus saor in aisce ag fágáil Eastát Tionscail Chasla (Mylar) https://maps.app.goo.gl/yfhMRzkfogKWMyEy6

11.00: Bualadh leis an bhfoireann ag Killary Advernture Centre. Léargas ar shuíomhanna ina bhfuil úsáid á bhaint as modhanna éagsúla - cóireáil stumpaí, cóireáil gais agus meaisín - chun an ruaig a chur ar an róslabhras. Léiriú praiticiúil ar chóireáil stumpaí agus gais; úsáid trealaimh cosanta pearsanta; úsáid tuanna, sábh slabhrach, fiailnimh.

12 - 12.45: Lón Tí Hamilton, an Líonán

12.45 - 13.00: Taisteal go hAbhantrach Bhun Dorcha i nGleann Bhun Dorcha (Delphi).

13.00: Cuairt ar shuíomhanna íogaire phortaigh agus cois abhann ina bhfuil úsáid á bhaint as bealaí nua cóireála stumpaí agus gais.

14.15: Filleadh ar Chasla.

 

Faoi stiúir ag | led by

Martin Gavin (feirmeoir/úinéar talún)
Conor Ryan (éiceolaí tionscadail)


Dáta & Am | Date & Time

10/6/2023 10.00 – 3.15pm
10.00 – 3.15pm


Cuirfear bus ó Chasla agus lón saor in aisce ar fáil. Moltar tú féin a chosaint ó na míoltóga.


Áirithint | Booking:

Tá líon teoranta spásanna ar fáil ar an turas | Limited spaces available.
Is féidir áit a chur in áirithe tríd rphost a sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. nó téacs a sheoladh chuig 087-4121775
To reserve a space, email Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. or text 087-4121775


Arna mhaoiniú ag | Funded by:

Tionscadal Comhtháite LIFE Wild Atlantic Nature (IP) , The Local Authority Waters Programme

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.