About Baint an Aeir
Privacy settings

http://www.ciotog.ie/images/baint_an_aeir/baa_pic.jpg

BAINT AN AEIR“Múineann gá seift”

Tá an t-athrú aeráide ag cur athrú ar Chonamara. Céard atá i ndán dúinn? Agus cé a rachaidh i ngleic leis? Faoi stiúir Ríonach Ní Néill, tugann Baint an Aeir ealaíontóirí, eolaithe agus an phobal le chéile le machnamh a dhéanamh ar an ghéarchéim aeráide, agus ar bhealaí le húsáid a bhaint as nósanna thraidisiúnta Chonamara, as an tírdhreach agus na hacmhainní nádúrtha atá ar fáil go háitiúil, chun todhchaí dícharbónaithe a bhaint amach.

 

Stiúrthóir ealaíne | Artistic director

Ríonach Ní Néill


Arna léiriú ag | Produced by

Ciotóg


Ealaíontóirí | Artists

Paddy Bloomer

Aoife Casby

Seán Ó Flaithearta

Marcus Mac Conghail


Arna mhaoiniú ag | Funded by

an Chiste Gníomh Cruthaíoch don Aeráid, atá á riar ag Éire Ildánach i gcomhpháirt le an Roinn Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide


Le tacaíocht ó | Supported by

Údarás na Gaeltachta, Comharchumann Mhic Dara, Pobal Rua


íomhá | image

le caoinchead John Hinde Archive, Mary Evans Picture Library

 

 

 

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.